• Home
  • About
  • StumbleUpon

Sunday, September 17, 2006

the write impact

[on a whimsy]

What's in a name? Reputation. Purple Cow PR has earned a solid reputation for being open and responsive, pragmatic, results driven, and radically innovative. As one observer remarked, 'Purple Cow PR doesn't pursue results. It makes them.'

As Croatia's powerhouse public relations and communications agency, Purple Cow PR is acknowledged as an achievement leader in substantive client outcomes. The engine that drives our success is senior veteran savvy and expertise blended with the top young, public relations specialists in the industry.

Providing an unmatched spectrum of agency services, from business, not-for-profit, and government public relations to high-profile communications and crisis management, Purple Cow PR's accent is on service, proactive and responsive strategic counsel, and innovative programs with measurable outcomes and distinguished results.

'Purple Cow PR doesn't pursue results. It makes them.'


Total internal collaboration is at the heart of Purple Cow PR's efforts on behalf of each client. We don't relegate some clients to junior and delegate other clients to senior agency members. Each client has our agency's entire attention and collective intelligence.

We don't think inside or outside the box. We don't nudge the box or shift it from here to there. There is no box. Each client's interest is articulated in a field of communication dynamics and relationships, where each message is tailored, each communication strategy is crafted, for impact and results - enhancing reputation, the bottom-line, or protecting in a critical moment.

Offering unmatched insight and knowledge of the Croatian market across all business and industry sectors, Purple Cow PR has the uncanny ability to immediately focus on the relevant.

With a rich network of local and international strategic partners, we can assemble teams that will advance organizations' agendas, goals, and major initiatives within Croatia or across borders. Our strategic partnerships effectively complement our service, together delivering line of sight, high performance outcomes equal to Purple Cow PR's standards and exceeding client expectations.

Running through Purple Cow PR's record agency performance is a simple core principle. We do for each client what we'd expect as a client - the very best from the very best.

What's in a name? Reputation. Purple Cow PR.
[translation]

tko smo mi?

Što je u imenu? Ugled. Agencija Purple Cow PR stekla je solidan ugled zbog otvorenosti i responzivnosti, pragmatičnosti, vo?enosti rezultatima i radikalnom inovativnošću. Kako je jedan promatrač primijetio: "Agencija Purple Cow PR ne teži rezultatima. Ona ih stvara."

Kao agencija za odnose s javnošću i komunikacije "Hrvatske elektroprivrede", Purple Cow PR priznata je kao vodeća u postignućima istinskih rezultata svojih klijenata. Stroj koji pokreće naš uspjeh jest mudrost i ekspertiza naših veterana koje se skladno uklapaju s najboljim mladim stručnjacima za odnose s javnošću u industriji.

Jamčeći neusporediv spektar usluga koje agencija pruža, od poslovnih, neprofitabilnih i vladinih odnosa s javnošću do visoko profiliranih upravljanja komunikacijama i krizama, naglasak agencije Purple Cow PR jest na usluzi, proaktivnom i responzivnom strateškom savjetovanju, te inovativnim programima s mjerljivim rezultatima.

U srcu napora agencije Purple Cow PR za svakog pojedinog klijenta jest potpuna unutrašnja suradnja. Ne upućujemo jedne klijente mla?im, a delegiramo druge starijim članovima agencije. Svaki klijent ima potpunu pažnju i kolektivnu inteligenciju naše agencije.

Ne razmišljamo unutar ili izvan "kutije". Ne guramo niti prebacujemo "kutiju" s jednog mjesta na drugo. Ta, "kutija", ne postoji. Interes svakog klijenta rasčlanjen je na području komunikacijske dinamičnosti i odnosa gdje se kroji svaka poruka i izra?uje svaka strategija, komunikacija za učinak i rezultate ? poboljšavajući ugled, krajnji smisao, ili štiteći ga u kritičnom trenutku.

Nudeći neusporediv uvid i poznavanje hrvatskoga tržišta kroz sve poslove i industrijske sektore, Purple Cow PR ima izvanrednu sposobnost u istom se trenutku fokusirati na najbitnije.

S bogatom mrežom lokalnih i internacionalnih strateških partnera, u mogućnosti smo sastaviti timove koji će unaprijediti programe rada, ciljeve i glavne inicijative organizacije unutar Hrvatske ili izvan njenih granica. Naša strateška partnerstva djelotvorno upotpunjuju našu uslugu, zajedno dajući jasno vidljiva, visoko učinkovitia rješenja koja su jednaka standardima Purple Cow PRa i prelazeći očekivanja naših klijenata.

Pri pregledu agencijskih izvedbi nalazimo jednostavnu jezgru temeljnog pravila agencije.

Za svakog klijenta činimo ono što bismo mi očekivali da se učini za nas kao klijente – najbolje od najboljih.

Što je u imenu? Ugled. Purple Cow PR.

No comments: